algemene voorwaarden

Wanneer u bij ons een limousine huurt gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 • Elke boeking gebeurt op het nummer +32 (0)479 850 750 of via ons mailadres info@westlimousine.be.  Alle andere contactgegevens zijn niet geldig. 
 • Sowieso dient de huurder de datum, de duur, het type wagen en het correcte vertrekadres per mail te bevestigen.
 • Elke boeking krijgt per mail nogmaals bevestiging dat de rit ingeschreven staat in de agenda na ontvangst van een voorschot of het volledige bedrag. Gelieve een voorschot spoedig over te maken op onze gegevens. Uw limousinerit staat vanaf dan pas in onze agenda. 
  LET OP: De klant blijft verantwoordelijk van zodra wij het rekeningnummer en mededeling hebben doorgestuurd, mocht de boeking niet meer doorgaan, voorschot niet betaald en/of U heeft het niet laten weten per mail blijft u verantwoordelijk voor de opdracht en de betaling. Neem contact op mocht u meer informatie wensen.
 • Datum/locatie wijzigingen of een annulatie kunnen in overleg. Indien de rit geannuleerd wordt behoudt Westlimousine het recht om het reeds gestorte bedrag te houden wegens dagverlies. Voorschotten worden niet meer terugbetaald. Bij een annulatie op 7 dagen voor de aanvang van de limousinerit moet er 50% van het totaalbedrag betaald worden als dagverlies, bij het annuleren binnen de 3 dagen op voorhand moet de volledige som betaald worden.
 • Uren starten pas vanaf jullie eerste adres ter plaatse. Wij maken steeds een offerte op maat incl km's depot en terug. Als u vb een limousine huurt voor 4 uur is het de bedoeling dat de limousine voor de 4 uur huur ook op jullie eindbestemming is. Duurt de limousinerit langer dan gepland wordt deze per uur aangerekend vanaf 10 minuten na elk startend uur. Wij kunnen niet garanderen dat extra uren kunnen verkregen worden de dag zelf. Onze limousines hebben soms meerdere ritten per dag.
 • Klanten zijn volledig aansprakelijk voor schade die door hen wordt aangebracht. Wij vragen dan ook om respect te tonen voor onze limousines zowel binnen als buiten (krassen maken tegen de lak, bar, scheur of gat maken in zetel,...). Klanten die vlekken veroorzaken in de wagen (vb. ingevolge misselijkheid, …) moeten de werkelijke reinigingskosten zelf betalen, met een minimum van  250 euro. Bij het breken van een gewoon glas of champagnecoupe reken wij 5 euro per gebroken glas. Cognacfles komt op 50 euro per breuk of verlies.
 • Onze limousines hebben een max. capaciteit van 8 personen. De Belgische wetgeving laat in elk soort limousine (lincoln, hummer, chrysler, enz...) maar 8 personen toe. Alle firma's die voor meer dan 8 personen verhuren zijn niet in orde met de wetgeving en verzekering. Onze limousines vertrekken dan ook nooit als er zich meer dan 8 personen in de wagen bevinden. Wij behouden ons eveneens het recht voor om zichtbaar dronken personen te weigeren.
 • Bij winterse neerslag, vriezen of andere weersomstandigheden worden er goede afspraken gemaakt tussen de klant en de chauffeur. Wij behouden dan ook het recht om niet te rijden. Reeds betaalde bedragen worden dan ook 100% terugbetaald als de rit helemaal niet doorgaat.
 • Onze limousines vertrekken graag op tijd. Wij kunnen niet tegemoet komen in een financiële return omwille van laatkomers, file of een limousinerit die vroeger stopt omwille van een andere planning de dag zelf. Evenmin kunnen wij aangesproken worden voor welke tegemoetkoming dan ook voor vertraging door routinecontroles door de politiediensten of door de klant niet-aangekondigde wegomleidingen tijdens de limousinerit.
 • Eigen dranken mogen worden meegenomen, mits een compensatie van 7€. Volgende dranken zijn te verkrijgen bij de chauffeur van dienst: cava, water en fruitsap. In de limousines laten wij niet toe om bier en andere sterke of plakkerige dranken te drinken en dit wegens geurhinder en de grote kans op schade.
  Let op: Het is niet verplicht om iets te drinken tijdens de limousinerit.
 • Parkeergelden, betalende wegen en tunnels zijn steeds excl de huurprijs en worden de dag zelf berekend en betaald op het einde van de rit. Afhankelijk van de streek moet er een bijkomende wegentaks betaald worden.
 • Bij het storten van het voorschot en/of instappen van de klant gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.
  De chauffeur heeft het recht om de rit te stoppen als één of meerdere van bovenstaande punten niet worden nagekomen.
 • Indien er de dag zelf nog een stuk cash moet betaald worden gebeurt dit bij het starten van de rit.
 • Als de rit op vraag van de klant verlengd wordt, dient dit eveneens vooraf betaald te worden.
 • Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen afdeling Ieper, dan wel de rechtbanken van Gent afdeling Ieper bevoegd.